Privacy policy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Qwensh B.V. (hierna ‘Qwensh’) hecht veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u diensten bij ons afneemt, en hoe we deze informatie gebruiken.

Onze diensten

Qwensh is een producent van sachets gevuld met een poeder dat smaak en vitaminen bevat, welke sachets aan water toegevoegd kunnen worden. Via de webshop die te vinden is op www.qwensh.com verkoopt Qwensh deze. Deze privacyverklaring is van toepassing op de kopers van Qwensh producten via de webshop.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Uw adres
 • E-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer, credit card of pay pal gegevens
 • Bedrijfsnaam, mits u deze opgeeft, wat een persoonsgegeven is indien uw onderneming een eenmanszaak is

Als u besluit een review te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Qwensh verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het leveren van uw bestelling
 • Indien van toepassing: het tonen van uw recensie op de website

Daarmee vindt de verwerking plaats conform de volgende grondslagen die erkend zijn in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (‘AVG’):

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en ii) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Qwensh bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia Tot 7 jaar na de bestelling Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
Adres Tot 7 jaar na de bestelling Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
Bedrijfsnaam (indien opgegeven) Tot 7 jaar na de bestelling Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
Bankrekeningnummer/ financiële gegevens Tot 7 jaar na de bestelling Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
E-mail adres Tot 7 jaar na de bestelling Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
Telefoonnummer Tot 1 maand na de bestelling Voor eventuele communicatie in verband met de bestelling
IP adres Tot 6 maanden na de bestelling Voor gerichte markering naar aanleiding van uw aankoop


Derde partijen die gegevens van onze cliënten ontvangen

Qwensh verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In het geval van doorgeven van gegevens gaat het om geen andere gegevens dan naam en eventueel telefoonnummer. Qwensh blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:

Type organisatie Gegevensverwerking
Vervoersdiensten Uw personalia, bedrijfsnaam (indien opgegeven), adres, e-mail adres en telefoonnummer
Hosting partners De persoonsgegevens die wij van u ontvangen in het kader van het kunnen uitvoeren van onze diensten voor klanten, ict systemen en de backup daarvan
Administratiekantoor in verband met salarisadministratie werknemers Personalia
Kopie paspoort
Marketing partners IP adres


Qwensh beschikt uiteraard over de exacte bedrijfsnamen en contactgegevens van bovengenoemde partijen.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in Nederland.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Qwensh gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Qwensh geen cookies ontvangt.

Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

Plugins

Qwensh gebruikt plugins om verbinding te maken met diverse social media platformen. Door via deze plugin in te loggen op uw social media account kunt u producten liken en delen met anderen. Qwensh krijgt daarbij geen toegang tot het social media account en de persoonsgegevens die zich daarop bevinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Qwensh neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Qwensh) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Qwensh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met derde partijen die via ons uw persoonsgegevens ontvangen, sluiten wij overeenkomsten ter bescherming van dit doel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Qwensh en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te laten sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar peter@qwensh.com.