GARANTIE

Op iedere fles wordt een garantie verstrekt tot 2 jaar na aanschaf. De garantie geldt uitsluitend indien de klant de volgende gebruiksvoorwaarden respecteert:

  • De fles wordt uitsluitend gebruikt voor niet-bruisend water (dus geen koolzuurhoudend water);

  • De transparante kleur van de fles kan uitsluitend worden gegarandeerd indien deze niet wordt gevuld met vruchtensappen, frisdranken of wijn;

  • De fles, indien in gebruik, ten minste één keer per week grondig wordt gereinigd door middel van afwassen of reinigen in vaatwasser (65 graden Celsius);

  • De fles en alle losse onderdelen na reiniging goed worden gedroogd en de fles uitsluitend weer gemonteerd bewaard wordt indien alle onderdelen droog waren tijdens montage.

Qwensh kan de kwaliteit van bereid product, zowel in verband met de voedselveiligheid in het algemeen als voor het behoud van de vitamines en/of mineralen, uitsluitend garanderen indien bereid product uiterlijk binnen 8 uur na bereiding wordt genuttigd.

Qwensh is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, verwerkt, verpakt of vervoert, waardoor de producten kunnen bederven of andere schade aan de producten kan ontstaan.

U heeft recht op garantie wanneer een gebrek buiten uw schuld is ontstaan. Gebeurt dit binnen 6 maanden na aankoop? Dan wordt ervan uitgegaan dat het gebrek al bestond toen u het product kocht. Deze eis geldt niet als het gebrek door u is veroorzaakt.

Ontstaat een gebrek na 6 maanden, maar binnen de wettelijke garantietermijn van 2 jaar? Dan moet u bewijzen dat het gebrek buiten uw schuld is ontstaan. De kosten voor het onderzoek zijn voor degene die aansprakelijk is voor het gebrek.